Program

Osnovna vodila

Največ dva mandata

Vsaka vodilna garnitura želi pustiti za sabo trajno sled na področju, ki ga najbolje pozna. Nekateri postavljajo šole, drugi stadione, tretji prirejajo karnevale, četrti gradijo ceste in pločnike … En mandat na položaju je premalo, da bi se lahko pokazalo vse, kar nekdo zna in zmore, dva pa sta popolnoma dovolj. Nasprotujemo več kot dvema mandatoma na katerikoli javni funkciji, saj želimo, da se stanje v MO Ptuj enakomerno izboljša na vseh področjih življenja. Za enakomeren razvoj pa je nujno potrebno, da se vodilne garniture vsaj po dveh mandatih zamenjajo.
and
GOZ_3580

Timsko delo strokovnjakov

Smo zagovorniki strokovnega in timskega dela. Vodi nas prepričanje, da nihče ne zmore obvladovati vseh zahtevnih področij, ki zadevajo življenje v mestu. Strokovnim službam je potrebno dati pooblastila in od njih terjati odgovornost za opravljeno delo. Nasprotujemo kultu osebnosti in prisegamo na timsko delo najboljših poznavalcev za posamezna področja.

Tansparentno delovanje

Vsaka lokalna oblast bi morala biti zgolj upravljalec in usmerjevalec razvoja občine, ne pa ujetnik ozkih interesov posameznikov in elit. Občinska politika je zaradi občanov in v njihovo dobrobit! Smo absolutni zagovorniki transparentnega delovanja vseh javnih struktur na območju MO Ptuj, naj bo na področju trošenja javnih sredstev, nabav, investicij ali kadrov.
IMG_0947
A5C74BD9-B8FA-4DC7-B75D-A453134FADA9

Enakopravnost

Vzpostavljamo sistem enakopravne obravnave vseh občanov, društev, podjetij in neformalnih skupin, ne glede na strankarsko, ideološko ali kakršnokoli drugo pripadnost.

Komuniciranje z ljudmi

K številnim odločitvam, ki bistveno in dolgoročno vplivajo na podobo mesta, udobnost življenja občanov in bodoči razvoj MO Ptuj, smo se zavezali že v predvolilnem programu. V življenju mesta pa se vedno znova odpirajo novi problemi, ki zahtevajo nove razmisleke. V takih primerih bomo vztrajali na javnih obravnavah (okrogle mize, simpoziji, javne tribune …), na katerih bodo občani lahko javno izrazili svoje videnje problematike. Šele analiza širokega spektra mnenj in tudi različnih stališč lahko omogoči kakovostne odločitve.
Brainstorm is sometimes the best solution

Na mladih svet stoji

Ptuj je starosta slovenskih mest, ponosni smo na dediščino, ki so nam jo zapustili predniki. Je pa staro mesto ob Dravi tudi kraj priložnosti za mlade, ki jih vabimo, da pomagajo graditi lepšo in boljšo prihodnost zase in za vse nas, ki imamo radi Ptuj.

Nezdružljivost funkcije mestnega svetnika/ce in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je MO Ptuj

Sprejetje ustreznih pravnih aktov, ki sledijo mnenju KPK, da gre za nezdružljive funkcije
andrej

Celoten program

Z klikom na gumb "Prenesi program" prenesite
celoten program Liste Andreja Čuša.

Z klikom na gumb "Prenesi program" prenesite celoten program Liste Andreja Čuša.